Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ελέγχους πληρότητας και συμμόρφωσης των εθνικών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
556/PP/2016/FC.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ελέγχους πληρότητας και συμμόρφωσης των εθνικών μέτρων μεταφοράς και άλλες υπηρεσίες νομικής...
Μετά την επίσημη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα επιδιώξει να λάβει μια αξιολόγηση σχετικά με την πληρότητα της μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων (δηλ. της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), καθώς και μια ολοκληρωμένη και εις βάθος νομική ανάλυση σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων μεταφοράς με τις οδηγίες της ΕΕ και τη μετάφραση των εν λόγω εθνικών μέτρων στα αγγλικά. Επίσης, η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει μια νομική ανάλυση σχετικά με τις εθνικές διατάξεις οι οποίες — κατά τη ρύθμιση ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων και στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα — υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τεχνικές προδιαγραφές).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 165-296613 Διορθωτικό 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/07/2016 00:00