Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τις μελέτες αξιολόγησης των μέτρων της ΚΓΠ που συμβάλλουν στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2016-EVAL-03.
Σύμβαση-πλαίσιο για τις μελέτες αξιολόγησης των μέτρων της ΚΓΠ που συμβάλλουν στους γενικούς στόχους της ισορροπημένης...
Σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες αξιολόγησης σχετικά με την ανάλυση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών επιβαρύνσεων), της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας των μέτρων της ΚΓΠ που συμβάλλουν στον γενικό στόχο της ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/04/2016 00:00
01/08/2016 23:59
24/08/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 112-198637 Διορθωτικό 11/06/2016 00:00
2016/S 080-140927 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/04/2016 00:00