Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Τίτλος:
Δίκτυα περιφερειακής συνεργασίας για βιομηχανικό εκσυγχρονισμό - Πρωτοβουλία για...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/004
Δίκτυα περιφερειακής συνεργασίας για βιομηχανικό εκσυγχρονισμό - Πρωτοβουλία για εκ νέου επιβεβαίωση.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής στοχοθετημένης υποστήριξης σε περιφερειακές αρχές κατά την εφαρμογή των έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσής τους για την ενθάρρυνση των σχεδίων εταιρικής σχέσης που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, με έμφαση στη διεθνική, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή βιομηχανιών και ΜΜΕ. Συνεπώς, ο στόχος της σύμβασης είναι η προαγωγή των δικτύων περιφερειών, της βιομηχανίας, της έρευνας και άλλων περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων για να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των ευφυών στρατηγικών εξειδίκευσης και η διευκόλυνση της συνεργασίας σχετικά με καινοτόμα βιομηχανικά σχέδια. Ο απώτερος σκοπός είναι η προώθηση, ο σχεδιασμός και η έναρξη διασυνοριακών επενδυτικών εταιρικών σχέσεων στην ΕΕ στοχεύοντας στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό με φορείς από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και κυρίως από περιφέρειες που υστερούν αναπτυξιακά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 102-180966 Διορθωτικό 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/04/2016 00:00