Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσωπικών συντάξεων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2015/146(02)/D.
Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσωπικών συντάξεων.
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη χαρτογράφηση των φορολογικών καθεστώτων που εφαρμόζονται στα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα εντός των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον, η μελέτη θα αναλύσει τη σκοπιμότητα της εφαρμογής ενός πλαισίου πολιτικής για την προώθηση απλών, αποδοτικών και ανταγωνιστικών προσωπικών συντάξεων εντός της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/05/2016 00:00
05/07/2016 23:59
12/07/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 102-180985
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/05/2016 00:00