Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες για την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.A.1/SER/2016/0007.
Εργασίες για την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα της εκπροσώπησης ενδιαφερομένων μερών (3 τμήματα).
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ απαιτεί από την Επιτροπή να μεριμνά ότι το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της ΕΕ διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την εκάστοτε κατηγορία προϊόντων. Στόχος των τμημάτων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εκτέλεση εργασιών για την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα της εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών και η διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι καταναλωτές εκπροσωπούνται επαρκώς στο σύστημα οικολογικού σήματος της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/04/2016 00:00
25/05/2016 16:00
08/06/2016 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για εργασίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα της...
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών — Σύμβαση υπηρεσιών. Πρόκειται για ενιαία σύμβαση 12 μηνών, μη ανανεώσιμη, για συνολικό ποσό ύψους 120 000 EUR (40 000 EUR για καθένα από τα 3 προβλεπόμενα τμήματα).
Παρτίδα 2
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για εργασίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα της...
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών — Σύμβαση υπηρεσιών. Πρόκειται για ενιαία σύμβαση 12 μηνών, μη ανανεώσιμη, για συνολικό ποσό ύψους 120 000 EUR (40 000 EUR για καθένα από τα 3 προβλεπόμενα τμήματα).
Παρτίδα 3
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για εργασίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ στον τομέα της...
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών — Σύμβαση υπηρεσιών. Πρόκειται για ενιαία σύμβαση 12 μηνών, μη ανανεώσιμη, για συνολικό ποσό ύψους 120 000 EUR (40 000 EUR για καθένα από τα 3 προβλεπόμενα τμήματα).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 071-123360
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/04/2016 00:00