Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών: «Ζεύξη δεδομένων».
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERA 2016 03 OP.
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών: «Ζεύξη δεδομένων».
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προσδιορίζει το είδος των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη και το είδος των αναμενόμενων πλεονασματικών φυσικών μεγεθών από το δίκτυο του αναδόχου. Ο επιλεγείς υποψήφιος θα παράσχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ο Οργανισμός) υπηρεσίες δικτύου για τη διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεών του. Αυτά τα είδη των υπηρεσιών αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ως υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων ή υπηρεσίες ζεύξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/04/2016 00:00
01/07/2016 23:59
08/07/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 093-165633
Διορθωτικό
14/05/2016 00:00
2016/S 077-135078
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/04/2016 00:00