Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
HADEA/2023/OP/0024 — PIN Ανάπτυξη ικανοτήτων υποστήριξης σχετικά με τη δευτερογε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/05/2023
Ημερομηνία λήξης:
04/08/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HADEA/2023/OP/0024-PIN
HADEA/2023/OP/0024 — PIN Ανάπτυξη ικανοτήτων υποστήριξης σχετικά με τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία (EHDS)
Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στοχεύουν στο προσωπικό σε οργανισμούς πρόσβασης σε δεδομένα για την υγεία (HDABs) και σε άτομα με μια πλατφόρμα προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών που ασχολούνται με τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας (πρεσβευτές EHDS2). Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού σε HDABs και η τυποποίηση των δεξιοτήτων των πρεσβευτών EHDS μέσω της δημιουργίας γνώσης, της μεταφοράς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σε πέντε ψηφιακές επιχειρηματικές δυνατότητες, οι οποίες είναι όλες ζωτικής σημασίας για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας, στην προοπτική του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία (EHDS). Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία υλικού κατάρτισης και την παράδοση προγραμμάτων κατάρτισης, την προετοιμασία υλικών για την υποστήριξη τοπικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης αδελφοποίησης. Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την επαλήθευση και την παρακολούθηση των τοπικών εφαρμογών. Αυτή η παρέμβαση για την ανάπτυξη ικανοτήτων αναμένεται να διευκολύνει, να επιταχύνει και να εναρμονίσει την εφαρμογή των διατάξεων του EHDS σχετικά με τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
73000000
EE / EL / MT / IS / IT / ES / AT / CY / CZ / PL / LI / RO / NL / DE / NO / BE / FI / PT / BG / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / SI / SK / IE
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
30/05/2023 00:00
04/08/2023 04:10
26/06/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 102-321567
Προκαταρκτική προκήρυξη
30/05/2023 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
HADEA/2023/OP/0024
Ανάπτυξη ικανοτήτων για δευτερεύουσες χρήσεις δεδομένων υγείας για τον Ευρωπαϊκό...
Προκήρυξη διαγωνισμού