Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10468 - Παρασκευή βιβλιοδεσίας για τις Επίσημες Εφημερίδες.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 10468
AO 10468 - Παρασκευή βιβλιοδεσίας για τις Επίσημες Εφημερίδες.
Παρασκευή βιβλιοδεσίας για 640 τόμους περίπου της Επίσημης Εφημερίδας ετησίως σε μορφή Α4 πάχους περίπου 6 με 8 εκατοστών ανά τόμο, ενδεικτικά και ανάλογα με το πάχος των μεμονωμένων Επίσημων Εφημερίδων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/09/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/10/2012 23:59
24/10/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 170-280607
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/09/2012 00:00