Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2016/13.
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για διοικητικά προφίλ (τμήμα 1) και προφίλ εμπειρογνωμόνων χρηματοπιστωτικών αγορών (τμήμα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/04/2016 00:00
25/05/2016 16:00
31/05/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για διοικητικά προφίλ Ο ακόλουθος είναι μη εξαντλητικός ενδεικτικός κατάλογος λειτουργιών και καθηκόντων που θα μπορούσαν να αναληφθούν από το προσωρινό προσωπικό στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος: γραμματειακή υποστήριξη, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση, γενική διοικητική υποστήριξη, εισαγωγή δεδομένων, παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση συνεδριάσεων, διασκέψεων και εκδηλώσεων, αλληλογραφία με εξωτερικούς αναδόχους, ανάπτυξη λογισμικού, οικονομική υπαλληλική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, οδηγοί, υπεύθυνοι υποδοχής, υπάλληλοι γραφείου εξυπηρέτησης ΤΠΕ, συνοδοί.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για εμπειρογνώμονες χρηματοπιστωτικών αγορών Εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοοικονομίας, οικονομικών, αγορών, κινητών αξιών κλπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 071-123333 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/04/2016 00:00