Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

"A typo has been corrected in Annex 7. The form has been replaced on 26/5/2016"
Τίτλος:
Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2016/005.
Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα.
Στόχος είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας λειτουργικής υπηρεσίας σχετικά με την παροχή δωρεάν και ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακούς χάρτες της τοπογραφίας του θαλάσσιου πυθμένα και της ακτογραμμής των ευρωπαϊκών θαλασσών με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και τα δεδομένα έρευνας που τους θεμελιώνουν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/05/2016 00:00
28/07/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
02/08/2016 23:59
10/08/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 087-153044 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/05/2016 00:00