Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση και τοποθέτηση σε εννοιολογικό πλαίσιο του περιεχομένου του πακέτου γνώσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/06/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2023/OP/0004
Ανάλυση και τοποθέτηση σε εννοιολογικό πλαίσιο του περιεχομένου του πακέτου γνώσης του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο (EUIF) σχετικά με τις βίαιες δεξιές εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες, τα σύμβολα και τα μανιφέστα
Γενικός στόχος του διαγωνισμού:— παροχή υποστήριξης στο φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο (EUIF) σχετικά με τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούν βίαιες δεξιές ομάδες, σύμβολα και μανιφέστα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,— παροχή υποστήριξης σε εταιρείες τεχνολογίας του EUIF σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου βίαιων εξτρεμιστών με διεξοδική και καλά τεκμηριωμένη αναφορά σε περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο από τις δικαιοδοσίες των κρατών μελών,— παροχή ενός μέσου για την υποστήριξη των προσπαθειών των πλατφορμών για τον εντοπισμό βίαιου δεξιού εξτρεμιστικού περιεχομένου που αναφέρεται στο πακέτο γνώσεων και τη διευκόλυνση της διαβούλευσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
73000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/05/2023 00:00
23/06/2023 16:00
26/06/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 100-309802
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2023 00:00