Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/12/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10455
Παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού.
Σκοπός είναι η γραφιστική σύλληψη και αποτύπωση, και η δημιουργία γραφικών/πινάκων για συγγραφικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
24/10/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/12/2012 23:59
19/12/2012 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γραφικός σχεδιασμός για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων και υφολογικών οδηγών της...
Γραφικός σχεδιασμός ομοιωμάτων/προτύπων, προμήθεια έγχρωμων δοκιμίων, παραγωγή παρουσιάσεων PowerPoint/Flash ή παρόμοιων, γραφικός σχεδιασμός λογότυπων και υφολογικών οδηγών της οπτικής ταυτότητας.
Παρτίδα 2
Εικονογραφήσεις για σχέδια κόμικς ή σχεδίαση σχεδίων κόμικς
Εικονογραφήσεις ή σχεδίαση για σχέδια κόμικς.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 205-336442
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2012 00:00