Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CSD.OP.087 - Υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CSD.OP.087.
16.CSD.OP.087 - Υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας.
Παροχή υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/04/2016 00:00
30/05/2016 17:00
31/05/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 079-139454
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/04/2016 00:00