Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη με θέμα «Επισκόπηση του τομέα οικονομικής τεχνολογίας: προκλήσεις για του...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/0042.
Μελέτη με θέμα «Επισκόπηση του τομέα οικονομικής τεχνολογίας: προκλήσεις για τους ευρωπαϊκούς φορείς και πιθανά μέτρα...
— Καλύτερη κατανόηση της οικονομικής τεχνολογίας και των φορέων της και αξιολόγηση των επιπτώσεων στον τραπεζικό τομέα και τη βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και στους κατεστημένους φορείς της. Θα συμπεριληφθεί μια ανάλυση που θα εξετάσει ποιοι είναι οι βασικοί ευρωπαϊκοί φορείς και ποια είναι η θέση τους στο παγκόσμιο πλαίσιο. — Κατανόηση των πτυχών καινοτομίας της οικονομικής τεχνολογίας όσον αφορά την τεχνολογία και τα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και τις επιπτώσεις της στους ισχύοντες κανονισμούς. — Ανάπτυξη διαφόρων πιθανών σεναρίων για τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον ρόλο των εταιρειών οικονομικής τεχνολογίας και της χάραξης πολιτικής/των κανονισμών της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο. — Προσδιορισμός συγκεκριμένων ζητημάτων (π.χ. πολιτικής, ρυθμιστικής φύσης) που πρέπει να επιλυθούν σε σχέση με την οικονομική τεχνολογία και την ενιαία ψηφιακή αγορά, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, τη λιανική τραπεζική ή οποιεσδήποτε άλλες πρωτοβουλίες πολιτικών της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/07/2016 00:00
29/09/2016 00:00
10/10/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 138-249747
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2016 00:00