Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that instructions on how to submit a tender through e-submission tool have been refined. Therefore, an new version of the tender specifications was uploaded with the updates visible in track-changes in PART 3 - CONTENT OF THE OFFER - HOW TO SUBMIT YOUR OFFER & WHAT SHOULD YOUR OFFER CONSIST OF, in ANNEX 2 – E-SUBMISSION APPLICATION DESCRIPTION and in ANNEX 11 – Administrative Data. Also the word “consortium” has been exchanged for “tender in a joint offer”.
Τίτλος:
Άγρια πανίδα και χλωρίδα: συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με πληθυσμούς ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ALPHA/2016/01.
Άγρια πανίδα και χλωρίδα: συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με πληθυσμούς άγριας πανίδας και χλωρίδας, που μεταδίδουν...
Συλλογή δεδομένων σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή και αφθονία των πληθυσμών άγριας πανίδας και χλωρίδας και τους παθογόνους παράγοντες που μεταδίδουν στα ζώα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Σημεία αναφοράς
20/04/2016 00:00
13/06/2016 14:30
14/06/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 077-135079
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/04/2016 00:00