Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων - Υπηρεσία υποστήριξης για το ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/B3/2016/503-535-594.
Λειτουργία του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων - Υπηρεσία υποστήριξης για το Σύμφωνο των Δημάρχων όσον αφορά την Ενέργεια...
Ο ειδικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η λειτουργία του γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και υπηρεσιών κεντρικής υποστήριξης στο διεθνές πρόγραμμα αστικής συνεργασίας. Το γραφείο θα υποβάλει έκθεση στις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας, Δράσης για το Κλίμα και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) και θα συνεργαστεί στενά με τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα, Ιταλία. Ειδικότερα, η σύμβαση θα περιλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/04/2016 00:00
11/07/2016 17:00
20/07/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 079-139476
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/04/2016 00:00