Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to technical issues with eSubmission, the time limit for receipt of tenders is extended to 12/09/2023 11:00 and the conditions for opening of tenders to 12/09/2023 16:00.
Τίτλος:
Παροχή προσωρινού προσωπικού στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Διεθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELAUTV/2023/OP/0309
Παροχή προσωρινού προσωπικού στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών για την παροχή προσωρινού προσωπικού για περιορισμένη διάρκεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eeas.europa.eu/eeas/tenders_en?f%5B0%5D=tender_site%3AVienna%20-%20International%20Organisations&f%5B1%5D=tender_site%3AVienna%20-%20International%20Organisations&s=66
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
870,000.00 EUR
870,000.00 EUR
79621000
AT
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2023 00:00
12/09/2023 11:00
12/09/2023 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 168-525722
Διορθωτικό
01/09/2023 00:00
2023/S 154-489888
Διορθωτικό
11/08/2023 00:00
2023/S 137-437625
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2023 00:00