Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την εκχώρηση φάσματος στην ΕΕ - SMART 2016/0019.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/0019
Μελέτη σχετικά με την εκχώρηση φάσματος στην ΕΕ - SMART 2016/0019.
Ο στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η υποστήριξη των προσπαθειών ανάπτυξης πολιτικών της Επιτροπής προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω μιας εις βάθος τεχνοοικονομικής αξιολόγησης των διαδικασιών και των προϋποθέσεων εκχώρησης ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα από τα κράτη μέλη, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι αποκλίνουσες προϋποθέσεις εκχώρησης, λόγω της απουσίας εναρμόνισης στην ΕΕ, στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και στην παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας υψηλής ποιότητας ανά την ΕΕ. Η μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις εκχώρησης φάσματος που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και να εστιάσει στην ανάλυσή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/06/2016 00:00
19/07/2016 23:59
02/08/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 106-188209
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/06/2016 00:00