Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EEA/DIS/23/008 — Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠ στους τομείς της μοντελοποίησης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/08/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/2023/OP/0028
EEA/DIS/23/008 — Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠ στους τομείς της μοντελοποίησης δεδομένων, της συλλογής δεδομένων, της υποστήριξης INSPIRE, των υποδομών χωρικών δεδομένων με υποστήριξη καταλογογράφησης μεταδεδομένων και αποθήκευσης...
Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στους τομείς ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων, συλλογής δεδομένων, υποστήριξης INSPIRE, υποδομών χωρικών δεδομένων με υποστήριξη καταλογογράφησης μεταδεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων (2 παρτίδες).— παρτίδα 1: μοντελοποίηση δεδομένων, συλλογή δεδομένων και υποστήριξη INSPIRE,— παρτίδα 2: υποστήριξη καταλογογράφησης μεταδεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων.Είναι απαραίτητο να αγοραστούν οι εν λόγω υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, καθώς οι ικανότητες δεν είναι διαθέσιμες στον ΕΟΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
1,200,000.00 EUR
72222300
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/08/2023 00:00
16/10/2023 14:00
17/10/2023 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μοντέλο δεδομένων, συλλογή δεδομένων και υποστήριξη INSPIRE
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ στους τομείς ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων, συλλογής δεδομένων και υποστήριξης INSPIRE.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη καταλογογράφησης μεταδεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων
Παρτίδα 2: υποστήριξη καταλογογράφησης μεταδεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 159-504117
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/08/2023 00:00