Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 15/080 Προμήθεια ενός νέου εργαλείου ITSM και παροχή συναφών υπηρεσιών κατάρ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 15/080.
UCA 15/080 Προμήθεια ενός νέου εργαλείου ITSM και παροχή συναφών υπηρεσιών κατάρτισης, παροχής συμβουλών, υποστήριξης και συντήρησης,...
Το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται ακολούθως: Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου για την απόκτηση μιας λύσης διαχείρισης υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών (ITSM) και σχετικών υπηρεσιών κατάρτισης, παροχής συμβουλών, υποστήριξης και συντήρησης, υλοποίησης και μετάβασης. Οι κύριοι στόχοι της σύμβασης αφορούν την υλοποίηση μιας λύσης ITSM στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ): βλέπε διεύθυνση στο διαδίκτυο που παρέχεται στο τμήμα I.3 για λεπτομερή περιγραφή (παράρτημα 1 «Συγγραφή υποχρεώσεων» — Τμήμα 2.2 «Αντικείμενο της σύμβασης»).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/07/2016 00:00
19/08/2016 16:00
26/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 125-222897
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2016 00:00