Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την παροχή αποδείξεων υλοποιησιμότητας σχεδίων γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
23.RTI.OT.122 / 23.RTI.OT.132
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την παροχή αποδείξεων υλοποιησιμότητας σχεδίων για τα Δορυφορικά Συστήματα VLEO για την Άμυνα
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη δύο αποδείξεων υλοποιησιμότητας σχεδίων στον τομέα του διαστήματος με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων Πολύ Χαμηλής Γήινης Τροχιάς (VLEO) για την άμυνα. Η δραστηριότητα εμπίπτει στον κόμβο καινοτομίας της ΕΕ για την άμυνα (HEDI) στο πλαίσιο του ΕΟΑ.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
1,200,000.00 EUR
73000000
Σημεία αναφοράς
22/06/2023 00:00
21/09/2023 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 23.RTI.OP.122
Παρτίδα 1 — Δορυφόροι LΕΟ έως VLEO για τους σκοπούς της αποστολής για αμυντικές επιχειρήσεις
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα I.3) «Επικοινωνία».
Παρτίδα 23.RTI.OP.132
Παρτίδα 2 — Δορυφορικό σύστημα VLEO για αμυντικές επιχειρήσεις
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα I.3) «Επικοινωνία».
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 135-430104
Διορθωτικό
17/07/2023 00:00
2023/S 119-374153
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2023 00:00