Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανονισμών για το εμπόριο ειδών άγρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.E.2/SER/2016/0012.
Παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανονισμών για το εμπόριο ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας της ΕΕ.
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή στήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής και της επιβολής των κανονισμών για το εμπόριο ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας της ΕΕ [Κανονισμός (ΕΚ) 338/97 του Συμβουλίου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής] και την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων που απαιτούνται από τους κανονισμούς, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/04/2016 00:00
14/06/2016 16:00
27/06/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 084-147734
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/04/2016 00:00