Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκ των υστέρων Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 Χρηματοδοτούμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2023/OP/0037
Εκ των υστέρων Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 Χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ. Πακέτο εργασίας 12 – Μελέτη για την αντιμετώπιση κρίσεων (2022CE16BAT147)
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης προτίθεται να δρομολογήσει μελέτη για την αποτίμηση των διαφόρων τύπων μέσων αντιμετώπισης κρίσεων που σχεδιάστηκαν, προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν από το 2020 μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2014-2020. Θα αξιολογήσει το σκεπτικό τους και τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους, την αποδοτικότητά τους, τη συνοχή τους με άλλα μέσα αντιμετώπισης κρίσεων, τη συνάφειά τους και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79419000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2023 00:00
21/08/2023 16:00
22/08/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 129-409305
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2023 00:00