Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εθνικών και διεθνών μεταφορών.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/09/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10458
Υπηρεσίες εθνικών και διεθνών μεταφορών.
Η παρούσα σύμβαση αφορά τη μεταφορά αγαθών από το Λουξεμβούργο για ανά τον κόσμο προορισμούς και αντιστρόφως.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/09/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/11/2012 00:00
21/11/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 217-357078 Διορθωτικό 10/11/2012 00:00
2012/S 184-301686 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/09/2012 00:00