Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του ERC στη σταδιοδρομία.
Αναθέτουσα αρχή:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERCEA/A1/PO/2016/07.
Μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του ERC στη σταδιοδρομία.
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) και ενός οικονομικού φορέα για την παροχή μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στη σταδιοδρομία. Η μελέτη πρόκειται να παράσχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η χρηματοδότηση του ERC στις σταδιοδρομίες των βασικών ερευνητών του ERC και των ομάδων τους, με εστίαση στους νεότερους ερευνητές. Η μελέτη θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην εξέλιξη των σταδιοδρομιών, αλλά και στο είδος των σταδιοδρομιών που τα μέλη των ομάδων ακολουθούν μετά το πέρας του σχεδίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/07/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/09/2016 23:59
30/09/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 140-252543 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2016 00:00