Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 16/003 - Ενοικίαση τοίχων προβολής εικόνων για εγκατάσταση στο κτίριο κατά τ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 16/003
UCA 16/003 - Ενοικίαση τοίχων προβολής εικόνων για εγκατάσταση στο κτίριο κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενοικίαση τοίχων προβολής εικόνων. Αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση καθώς και την παροχή επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ενδεχομένως, οι τοίχοι προβολής εικόνων θα χρησιμοποιηθούν επίσης κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων της Γραμματείας (ημερίδες ανοικτών θυρών, κ.λπ.).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/05/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
18/07/2016 23:59
30/05/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 089-155802 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/05/2016 00:00