Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες σχετικά με το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ για την υποστήριξη της πολιτικής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2016-489.
Μελέτες σχετικά με το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ για την υποστήριξη της πολιτικής.
Στις δέσμες μέτρων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια για το 2020 και το 2030 η ΕΕ δεσμεύθηκε ως προς τα εξής: — μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % το 2020 αναφορικά με το 1990 και κατά 40 % το 2030, — επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20 % έως το 2020 και τουλάχιστον 27 % έως το 2030, — αύξηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % το 2020 και κατά 27 % έως το 2030. Οι εν λόγω στόχοι συμβάλλουν προφανώς στην ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας (το 2013, το ποσοστό εισαγόμενης ενέργειας στην ΕΕ ήταν μεγαλύτερο από 50 %), στην αύξηση της βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα, ιδανικά, χωρίς να επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Το 2014, το 26 % της ενέργειας της ΕΕ παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές. Περίπου το 10 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ προέρχεται από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια). Λόγω του αυξανόμενου αριθμού συσκευών και της αναμενόμενης διείσδυσης των αντλιών θερμότητας και των ηλεκτρικών οχημάτων, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί και το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να ανέλθει στο 50 % έως το 2030 με σημαντική συνεισφορά από μεταβλητές πηγές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/06/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
22/07/2016 17:00
29/07/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 190-388248 Διορθωτικό 04/10/2017 00:00
2017/S 178-363702 Διορθωτικό 16/09/2017 00:00
2016/S 107-189995 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/06/2016 00:00