Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την αξιολόγηση, αναθεώρηση και ανάπτυξη της πολιτικής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.1/FRA/2016/0014.
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την αξιολόγηση, αναθεώρηση και ανάπτυξη της πολιτικής υδάτων της ΕΕ.
Παροχή υπηρεσιών προς τη Μονάδα υδάτων της ΓΔ Περιβάλλοντος σχετικά με τα εξής: — παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων και εμπρόθεσμων απαραίτητων εργασιών και παροχή συμβουλών σχετικά με επιστημονικά, κοινωνικοοικονομικά και τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εφαρμογής (ΚΣΕ) της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) και της οδηγίας για τις πλημμύρες, — παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Επιτροπή κατά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (ΟΠΥ, οδηγία για τις ουσίες προτεραιότητας, οδηγία για τα υπόγεια ύδατα και οδηγία για τις πλημμύρες) και του 2ου κύκλου σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών/1ου κύκλου σχεδίων διαχείρισης κινδύνων κόπωσης, μέσω της εξέτασης ζητημάτων όπως ο συντονισμός που εκτελείται από τα κράτη μέλη κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού της ΟΠΥ και της οδηγίας για τις πλημμύρες και κατά την εφαρμογή άλλων σχετικών περιβαλλοντικών οδηγιών, — παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Επιτροπή όσον αφορά τις εις βάθος εστιασμένες αξιολογήσεις της εφαρμογής της ΟΠΥ/της οδηγίας για τις πλημμύρες στα κράτη μέλη σχετικά με επιλεγμένα ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες, — παροχή τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις παραβάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/05/2016 00:00
20/06/2016 16:00
04/07/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 089-155809 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/05/2016 00:00