Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R3/PO/2015/023 - PrinCESSe II - τμήμα 1 - απόκτηση ομαδικών και προσωπικών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2016
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PO/2015/023
DIGIT/R3/PO/2015/023 - PrinCESSe II - τμήμα 1 - απόκτηση ομαδικών και προσωπικών συσκευών πολλαπλών λειτουργιών, εκτυπωτών, σαρωτών, συσκευών...
Απόκτηση εξοπλισμού εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, παραγωγής εγγράφων και απεικόνισης, παροχή βασικών υπηρεσιών (π.χ. διαχειριζόμενη υπηρεσία εκτύπωσης ή συντήρηση) και προαιρετικών υπηρεσιών [π.χ. συντήρηση VIP, εκτύπωση μέσω διακομιστή (pull printing)/σάρωση με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου της συσκευής (push scanning), κατάρτιση]. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για λεπτομέρειες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/06/2016 00:00
01/08/2016 23:59
01/08/2016 23:59
03/08/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 117-207523
Διορθωτικό
18/06/2016 00:00
2016/S 112-198639
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/06/2016 00:00