Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Μαυρίκιο, σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/09/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2024
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELMUSV/2023/CPN/0374
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Μαυρίκιο, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Ροντρίγκες
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, «ενεργά» συστήματα παρακολούθησης GPS/GPRS, συστήματα συναγερμού και συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eeas.europa.eu/delegations/mauritius_en?s=110
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
5,140,000.00 EUR
5,140,000.00 EUR
79710000
MU
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/09/2023 00:00
08/01/2024 17:00
25/10/2023 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 184-576890
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/09/2023 00:00