Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχος συνέπειας των εργασιών ενοποίησης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/11/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10452
Έλεγχος συνέπειας των εργασιών ενοποίησης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να ελεγχθεί η ορθότητα ορισμένου αριθμού ενοποιημένων πράξεων, να εντοπισθούν τα τυχόν υφιστάμενα σφάλματα και να πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/10/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/11/2012 23:59
05/12/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 199-326535
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/10/2012 00:00