Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ετήσια ανασκόπηση των απογραφών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών στο πλαίσιο ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/SER/2016/0003.
Ετήσια ανασκόπηση των απογραφών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών στο πλαίσιο της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών.
Ο πρωταρχικός στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι η στήριξη της ετήσιας ανασκόπησης (ιδίως το δεύτερο βήμα αυτής) των απογραφών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών στο πλαίσιο της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών (ESD) και του κανονισμού για μηχανισμό παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή κατέχει ακριβείς, αξιόπιστες και ελεγμένες πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, έτσι ώστε να καθοριστεί η συμμόρφωση προς τους στόχους της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών. Ο δευτερεύων στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για εμπειρογνώμονες επιλεγμένων κρατών μελών ενόψει της ενίσχυσης της κατάρτισης αναφορών τους σχετικά με απογραφές αερίων θερμοκηπίου και της προετοιμασίας της ετήσιας υποβολής εκθέσεων και του κύκλου συμμόρφωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/05/2016 00:00
21/06/2016 16:00
01/07/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 090-159487
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/05/2016 00:00