Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.2/FRA/2016/0017.
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων...
Ο απώτερος στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών για τη Μονάδα θαλάσσιων υποθέσεων της ΓΔ Περιβάλλοντος όσον αφορά την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.6.2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (MSFD) με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» (GES). Επιπλέον, θα στηρίζει τη συνοχή της υλοποίησης της MSFD εντός και μεταξύ θαλάσσιων περιοχών και θα διασφαλίσει τη συνοχή έναντι των νομικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ και των διεθνών συμφωνιών. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να υλοποιηθεί με διαδραστικό τρόπο, μέσω τεχνικών συναντήσεων και εργαστηρίων, διαβουλεύσεων με κράτη μέλη, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες, καθώς και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και της επιστημονικής κοινότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/05/2016 00:00
28/06/2016 16:00
08/07/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 093-165665
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/05/2016 00:00