Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.092 - Εκπαίδευση στην Αρκτική - Μελέτη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CAT.OP.092.
16.CAT.OP.092 - Εκπαίδευση στην Αρκτική - Μελέτη.
Η περιοχή για την εν λόγω μελέτη θεωρείται ότι εκτείνεται έως τις 60° του βόρειου γεωγραφικού πλάτους. Το αντικείμενο ανάλυσης της εκπαίδευσης θα είναι η ικανότητα της (στρατιωτικής) μονάδας (σκάφος, διμοιρία, βάση, μονάδα λιμένος, διοικητήριο) να εκτελεί καθήκοντα ενεργώντας σε βόρειες περιοχές με συγκεκριμένα σενάρια. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που συμμετέχουν σε θαλάσσιες επιχειρήσεις και δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου επιχειρήσεων (σχεδιασμός/προετοιμασίες, κατάταξη, μεταβίβαση). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείονται ατομικές ικανότητες. Η μελέτη θα εξετάσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπάρχουσες ικανότητες εκπαίδευσης στην Αρκτική για συνεργασία στην περιοχή — ειδικά εκείνες του ευρωπαϊκού χώρου — καθώς και με τρόπο συμπληρωματικό και συνεργατικό με ικανότητες του ΝΑΤΟ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
29/06/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 098-174806
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/05/2016 00:00