Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αποκαλυψιμότητα του ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου στο ψηφια...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/08/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/2023/OP/0004
Αποκαλυψιμότητα του ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον
Ένα από τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού πλαισίου για την πολιτιστική πολιτική της ΕΕ είναι το σχέδιο εργασίας της ΕΕ για τον πολιτισμό. Το τρέχον πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό προβλέπει την προετοιμασία μελέτης σχετικά με την αποκαλυψιμότητα του ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο γενικός στόχος της μελέτης είναι η παροχή λεπτομερούς επισκόπησης της κατάστασης όσον αφορά την αποκαλυψιμότητα του ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και η κατανόηση του αντίκτυπου που έχουν οι πρακτικές ιεράρχησης περιεχομένου, οι συστάσεις αλγορίθμων και οι στρατηγικές επιμέλειας στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Ο τελικός σκοπός είναι ο προσδιορισμός πιθανών τρόπων δράσης στο κατάλληλο επίπεδο για την προστασία και την προώθηση της έκθεσης στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της μουσικής και του βιβλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79314000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/08/2023 00:00
16/10/2023 17:00
17/10/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 156-499372
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/08/2023 00:00