Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του συστήματος Galileo.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
536/PP/GRO/RCH/16/9261.
Υπηρεσία προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του συστήματος Galileo.
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάθεση μιας σύμβασης για την αξιολόγηση της πιθανής ανάπτυξης μιας νέας, παγκόσμιας, αξιόπιστης και αποτελεσματικής υπηρεσίας προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (EWS) η οποία θα βασίζεται στην υποδομή του συστήματος Galileo.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2016 00:00
05/09/2016 16:00
07/09/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 137-246847
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2016 00:00