Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση των ερευνών EMBAL 2022 και 2023 και της έρευνας LUCAS 2022για τις χορτολ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/09/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2023/OP/0025
Ανάλυση των ερευνών EMBAL 2022 και 2023 και της έρευνας LUCAS 2022για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030 και της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ απαιτεί αξιόπιστες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές περιοχές. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η ανάλυση συνόλων δεδομένων από τις έρευνες EMBAL 2022/2023 και LUCAS 2022 για χορτολιβαδικές εκτάσεις, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης βάσης πληροφοριών και γνώσεων όσον αφορά το θέμα αυτό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/09/2023 00:00
18/10/2023 16:00
23/10/2023 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 171-536851
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/09/2023 00:00