Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή, της Εταιρικής Ποιότητας και Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for the Space Programme
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUSPA/25/22
Υποστήριξη της λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή, της Εταιρικής Ποιότητας και Εποπτείας στον EUSPA
Ο γενικός στόχος της σύμβασης που θα υπογραφεί ως αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας έως 2 (δύο) πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε διαδοχική σειρά για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γενικών επιθεωρητών, εταιρικής ποιότητας και λειτουργιών επίβλεψης στον EUSPA, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της πιστοποίησης ISO 9001, την επίβλεψη της υλοποίησης του πλαισίου ποιότητας των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ και την εφαρμογή του ISO 27000 στον Οργανισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
79420000
CZ01
Additional CPV Supplementary CPV
72250000
79411000
72240000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2023 00:00
16/10/2023 23:59
17/10/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 200-626519
Διορθωτικό
17/10/2023 00:00
2023/S 188-584894
Διορθωτικό
29/09/2023 00:00
2023/S 174-545207
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/09/2023 00:00