Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ανανεώσιμης ενέργεια...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2016-487.
Τεχνική βοήθεια για την παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ανανεώσιμης ενέργειας για την περίοδο 2016–2020.
Η επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης απαιτεί ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι ουσιώδης για την υλοποίηση αυτού του μετασχηματισμού, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη όλων των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης: την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τη βιομηχανική ανάπτυξη που αποφέρει οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την οικονομία της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
10/06/2016 00:00
25/07/2016 17:00
05/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 111-196788
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/06/2016 00:00