Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a new version of the price schedule was loaded on 16/01/2013 in the Document library.
Τίτλος:
AO 10484 «Παραγωγή νομολογίας σε ψηφιακή μορφή».
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/01/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/02/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10484
AO 10484 «Παραγωγή νομολογίας σε ψηφιακή μορφή».
Παραγωγή νομολογίας σε ψηφιακή μορφή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/01/2013 00:00
13/02/2013 23:59
20/02/2013 16:00
27/02/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 006-005955 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/01/2013 00:00