Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ετοιμότητας του σχεδίου REDD+ από την ΕΕ και πλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.3/ETU/2016/0004.
Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ετοιμότητας του σχεδίου REDD+ από την ΕΕ και πληρωμές βάσει αποτελεσμάτων πριν και μετά το 2020:...
Ο γενικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η συμβολή στην εξέταση, ενημέρωση, διευκόλυνση και υποστήριξη της εκτέλεσης πληρωμών βάσει αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του σχεδίου REDD+ (μείωση των εκπομπών από την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες) για την ενθάρρυνση και επιβράβευση των αναπτυσσόμενων χωρών που καταφέρνουν να μειώσουν με βιώσιμο τρόπο τις εκπομπές από την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους σχετικούς στόχους της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/05/2016 00:00
11/07/2016 16:00
22/07/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 103-183494
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2016 00:00