Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER-PP-2023-000093 — Πρόσκληση υποβολής προσφορών ENER/B1/2023-370
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/10/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/2023/OP/0092
ENER-PP-2023-000093 — Πρόσκληση υποβολής προσφορών ENER/B1/2023-370
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η λειτουργία του γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων, εφεξής «Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων», «CoMO» ή «Γραφείο» με γενικό σκοπό τη συνέχιση, τη βελτίωση και ενδεχομένως την επέκταση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
6,500,000.00 EUR
6,500,000.00 EUR
79421000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79421000
73000000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/10/2023 00:00
30/11/2023 16:00
01/12/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 210-661848
Διορθωτικό
31/10/2023 00:00
2023/S 198-619224
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/10/2023 00:00