Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη διαχείρισης έργου για το έργο αποκατάστασης του οδικού άξονα N2, του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2024
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
AA-011198-002
Υποστήριξη διαχείρισης έργου για το έργο αποκατάστασης του οδικού άξονα N2, του τμήματος Safim-Mpack στη Γουινέα Μπισσάου
Η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα χρηματοδοτήσουν ένα έργο για την αποκατάσταση τμήματος μήκους 115 χιλιομέτρων της εθνικής οδού N2 Μπισσάου-Mpack. Αυτή η οδός αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Μπισάου-Ziguinchor, ο οποίος ανήκει στον Διαφρικανικό Άξονα αριθ. 7 Ντακάρ-Λάγος. Οι συνεισφορές από την ΕΤΕπ και την ΕΕ θα περιοριστούν σε έργα αποκατάστασης, εξαιρουμένων των εργασιών συντήρησης ρουτίνας, της περιοδικής συντήρησης και της ενίσχυσης των οδικών αρτηριών, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΤΕπ.Η υποστήριξη διαχείρισης έργου θα υποστηρίζει τον ανάδοχο κατά την υλοποίηση του έργου και θα καλύπτει: τις προμήθειες, τη σύναψη συμβάσεων, τη λογιστική παρακολούθηση του έργου, την περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση, την οδική ασφάλεια, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,300,000.00 EUR
3,300,000.00 EUR
71356200
GW
Σημεία αναφοράς
05/10/2023 00:00
19/04/2024 12:00
05/04/2024 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 195-609201
Διορθωτικό
10/10/2023 00:00
2023/S 192-599742
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2023 00:00