Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CPS.OP.043 - Βελτίωση και συντήρηση του λογισμικού του σχεδίου ανάπτυξης ικαν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CPS.OP.043.
16.CPS.OP.043 - Βελτίωση και συντήρηση του λογισμικού του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP).
Υπηρεσίες σχετικά με τη βελτίωση και συντήρηση του εργαλείου του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/08/2016 00:00
06/10/2016 17:00
07/10/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 156-281932
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/08/2016 00:00