Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και οργάνωση κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2015/CPPI/PP/CO02/0174.
Ανάπτυξη και οργάνωση κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή.
Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και οργάνωση κατάρτισης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών για ΜΜΕ που προσφέρουν τα προϊόντα τους (αγαθά, υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα) μέσω ψηφιακών μέσων (συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων και εφαρμογών). Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και προσφορές κατάρτισης τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I 3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2016 00:00
06/09/2016 12:00
08/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 122-218064
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2016 00:00