Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή βοήθειας στις υπηρεσίες της Επιτροπής με την εκτέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016CE16BGT002.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή βοήθειας στις υπηρεσίες της Επιτροπής με την εκτέλεση λογιστικών και γενικών ελέγχων και...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συνάψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με έως και 3 εταιρείες για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στους τομείς της Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/06/2016 00:00
27/07/2016 17:00
08/08/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 110-195727
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/06/2016 00:00