Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς για το Eurofound.
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
161902/4073.
Παροχή συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς για το Eurofound.
Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία για νέα αναβάθμιση του συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς που θα εγκατασταθεί στο Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, ΙΡΛΑΝΔΙΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
08/06/2016 00:00
11/07/2016 17:00
18/07/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 109-194010
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2016 00:00