Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Removal, handling, logistics and related services
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Ημερομηνία έναρξης:
10/01/2024
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
25/01/2024
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA/SXB/2024/MVP/0001
Removal, handling, logistics and related services
Removal, handling, logistics and related services for the eu-LISA sites in Strasbourg area. Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated middle value procedure.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
60000000
Additional CPV Supplementary CPV
60000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
10/01/2024 00:00
25/01/2024 17:00
15/02/2024
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.