Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission has been extended to 08/08/2016. The opening session will take place on 15/08/2016.
Τίτλος:
Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού καταλόγου για την εξέταση του HIV και των σεξουαλικά με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2016/OCS/7821/01.
Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού καταλόγου για την εξέταση του HIV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ/του ΕΟΧ.
Οι στόχοι της σύμβασης είναι οι εξής: 1. παροχή στήριξης στο ECDC για τον καθορισμό προσβάσιμων υπηρεσιών εξέτασης HIV/ΣΜΝ στα κράτη μέλη της ΕΕ/του ΕΟΧ, 2. δημοσίευση και διατήρηση ενός εύκολα προσβάσιμου επιγραμμικού καταλόγου (πρόγραμμα εύρεσης εξετάσεων) για την παροχή βοήθειας σε άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε κάποια εξέταση, 3. προώθηση του επιγραμμικού καταλόγου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων ενημέρωσης έτσι ώστε να προωθηθεί η πρόσβαση και υιοθέτηση των υπηρεσιών εξέτασης για HIV και ΣΜΝ, 4. αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράμματος εύρεσης εξετάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/06/2016 00:00
08/08/2016 16:30
15/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 145-261227
Διορθωτικό
29/07/2016 00:00
2016/S 114-202097
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/06/2016 00:00