Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα των περιβαλλοντικών στατιστικών: συντήρη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2016/020.
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα των περιβαλλοντικών στατιστικών: συντήρηση των περιβαλλοντικών κέντρων δεδομένων...
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη περιβαλλοντικών στατιστικών στον τομέα των στατιστικών των αποβλήτων και σχετικά με στατιστικές φυσικών πόρων/αποτελεσματικότητας των πόρων. Οι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στα ακόλουθα τμήματα: τμήμα 1: παροχή βοήθειας για τη λειτουργία του περιβαλλοντικού κέντρου δεδομένων της Eurostat σχετικά με τα απόβλητα, τμήμα 2: παροχή βοήθειας για τη λειτουργία των δεικτών αποτελεσματικότητας των πόρων της Eurostat και του κέντρου δεδομένων για τους φυσικούς πόρους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/06/2016 00:00
29/08/2016 16:30
12/09/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή βοήθειας για τη λειτουργία του περιβαλλοντικού κέντρου δεδομένων της Eurostat σχετικά με τα απόβλητα
Στόχος είναι να παράσχει στην Επιτροπή στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα των στατιστικών των αποβλήτων.
Παρτίδα 2
Παροχή βοήθειας για τη λειτουργία των δεικτών αποτελεσματικότητας των πόρων της Eurostat και του κέντρου δεδομένων για τους...
Ο κύριος στόχος του εν λόγω τμήματος είναι η παροχή στατιστικών υπηρεσιών στην Επιτροπή στους τομείς της αποτελεσματικότητας των πόρων, της κυκλικής οικονομίας και των φυσικών πόρων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 124-221563
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/06/2016 00:00